1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä on Sebastian Korman.
Parkkarilankatu 10, 53200 Lappeenranta.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Sebastian Korman, kormansebastian@gmail.com.

3. Rekisterin nimi
Sebastian Kormanin asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tilaustiedot
Suoramarkkinointilupa
Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot joko sähköpostilla tai erilaisissa myynti- ja esittelytapahtumissa sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto. Rekisteriin kerätään tilastotietoja myös tuotetilausten ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella. Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, mutta rekisterin pitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa viranomaisille.

8. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

9. Tarkastus- ja korjausoikeus
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.